Reglement mini-Roparun Etten-Leur

Reglement Mini-Roparun Etten-Leur

  • Deelnemers zijn allen die zich opgegeven hebben voor de onderdelen hardlopers/bedrijventeams, Racerunners, Kangoo Jumpers, Nordic Walkers en Wandelaars. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het reglement.
  • De mini-Roparun Etten-Leur wordt georganiseerd door Roparunteam Swietelsky Go 4 Life en ARV Achilles Etten-Leur.
  • Samenstelling deelnemers;

* de runningteams bestaan uit maximaal 5 personen en lopen in estafettevorm.
* Kangoojumpers, RaceRunners, Nordic Walkers en wandelaars zijn individuele deelnemers.

  • De runningteams, RaceRunners en Kangoojumpers lopen het parcours van 2km per ronde. De Nordic Walkers en wandelaars wandelen een alternatief uitgezet parcours van 5km, 10km of 15 km.
  • De runningteams ontvangen 2 startnummers per team. Deze worden telkens gedragen door de loper die aan het hardlopen is. De Kangoo Jumpers en RaceRunners dragen ieder een startnummer. De Nordic Walkers en wandelaars dragen geen startnummer.
  • Het zich laten begeleiden door in welke vorm dan ook en onverschillig met welk doel, is op het parcours van de rondes van 2km niet toegestaan. Tenzij hier vooraf door de organisatie toestemming voor is gegeven.
  • Alle deelnemers aan de mini-Roparun Etten-Leur dienen zich aan de algemene en lokale (verkeers-)wetgeving te houden, tenzij door de organisatie middels herkenbare aanduidingen anders is bepaald (bijv. verkeersregelaars of andere aanwijzingen vanuit de organisatie).
  • De organisatie is gerechtigd om een deelnemer uit het evenement te halen indien deze zich onsportief en/of onbehoorlijk gedraagt, zich niet aan de verkeersregels houdt, óf op grond van medische overwegingen dit noodzakelijk acht.
  • Deelname geschiedt op eigen risico. Bij verhindering vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Wél kan iemand anders de opengevallen plaats innemen.

Mini Roparun