Privacy

Privacyverklaring diensten MiniRoparun(.nl) Etten-Leur

ARV Achilles (atletiekvereniging Etten-Leur, Postbus 561 4870 AN Etten-Leur) en Swietelsky Go4Life zijn namens MiniRoparun.nl gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mini-Roparun verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: Voor- en Achternaam, Adres, Geslacht, Geboortedatum, Telefoonnummer, E-mailadres en Bankgegevens.

Doel verwerking persoonsgegevens
Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor één van de volgende doelen:
 Met u te kunnen communiceren over de bevestiging van uw inschrijving.
 Met u te kunnen communiceren over de betaling of donatie voor uw deelname aan de mini-Roparun Etten-Leur.
 Met u te kunnen communiceren over nieuws van de mini-Roparun Etten-Leur.
 Met u te kunnen communiceren over de volgende editie van de mini-Roparun Etten-Leur.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden na ontvangst drie jaar bewaard, met als doel u te kunnen blijven informeren over de volgende mini-Roparun. Na drie jaar worden uw gegevens verwijderd, tenzij u eerder een verzoek indient om uw gegevens te verwijderen.

Foto’s en film tijdens training, wedstrijd of andere gelegenheid
Tijdens evenementen op het terrein van ARV Achilles, zoals de mini-Roparun, kunnen foto’s of filmpjes worden gemaakt die mogelijk gepubliceerd worden op bijvoorbeeld de website of op de Facebookpagina van ARV Achilles. Dit geldt niet indien de opnamen:

 niet in een openbare (voor publiek toegankelijke) ruimte zijn gemaakt;
 gênant, kwetsend, beschamend, van een intiem karakter zijn;
 stiekem, door context onrechtmatig of met een onrechtmatig doel zijn gemaakt.

Indien men zichzelf herkent op een foto of film en hier om bovengenoemde redenen bezwaar tegen heeft, kan een e-mail worden gestuurd naar info@miniroparun.nl met het verzoek om de foto of film te verwijderen.

Beveiliging persoonsgegevens
De organisatie treft passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Geen cookies
Op de website MiniRoparun.nl worden geen cookies gebruikt om informatie over u te verzamelen.

Rechten en plichten omtrent de persoonsgegevens
Deelnemers hebben recht op inzage, wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens die de organisatie heeft. Tevens kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel ervan). Ook kan men verzoeken de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan een andere partij. Hiervoor kan contact opgenomen worden via privacy@arvachilles.nl. Wij kunnen vragen om legitimatie voordat wij gehoor kunnen geven aan een dergelijk verzoek.

Indien er klachten zijn over de verwerking van persoonsgegevens, dan kan hierover contact opgenomen worden via privacy@arvachilles.nl. Mochten wij er onverhoopt niet uitkomen, dan kan men een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Vragen of opmerkingen
Zijn er nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op: privacy@arvachilles.nl.

Mini Roparun